Wokrejs

Lube woglědaŕki a woglědarje,

Auf dem Bild ist die Person Stephan Loge zu sehen.

wokrejs Dubja-Błota słuša k wjedujucym góspodaŕskim městnam w Bramborskej a jo pśez swóju kšasnu krajinu, kótaraž jo bogata na góli a wóźe, idealny za bydlenje a wódychanje.

Aby naš region teke w pśiducych lětach atraktiwnje wugótowali, póstajiomy jasne priority. Prědk stoje dalokowidna familijowa a šulska politika z kubłańskimi móžnosćami za wšyknych, zaměrne zmócnjenje góspodaŕstwa, spěchowanje šćita klimy a wutwarjenje infrastrukturow, mobility a modernych informaciskich technologijow.

Ako zjawny słužbywugbaŕ smy partnaŕ bergaŕkow a bergarjow, institucijow a góspodaŕskich pśedwześow. Z našeju online-prezencu comy Wam šyroke informaciske pórucenje a wjelerake serwisowe pósłužby daś, kótarež kšac pó kšacu wutwarjamy a optiměrujomy.

Informěrujomy Was wó słužbach a strukturach wokrejsnego zastojnstwa a wokrejsa. Pórucujomy Wam zajmne linki k městam a gmejnam a wšakorakim institucijam a towaristwam. Informěrujośo se z měrom. Za Waše pšašanja stojmy Wam w kuždem casu k dispoziciji a pomagamy Wam rad!

Stephan Loge
krajny raźc