Luebben (Szprewald)

Lübben (Szprewald), przyjazne gościom zielone miast, leży bezpośrednio w sercu Szprewaldu i jest określane jako brama do Dolnego i Górnego Szprewaldu. Zamieszkiwane przez ponad 14.000 mieszkańców Lübben jest stolicą powiatu Dahme-Spreewald.

Pierwsza wzmianka o Lübben pojawia się w piśmie z 1150 r. W roku 2000 miasto obchodziło swój jubileusz 850-lecia. Liczne znaleziska archeologiczne wskazują jednak na wcześniejsze zasiedlenie tego miejsca. Jeszcze dzisiaj o słowiańskim osadnictwie od VI wieku przypomina łatwo widoczny wał obronny „Burglehn”.

Przypuszczalnie w 1220 r. Lübben otrzymało prawa magdeburskie.

Licznym zmianom władzy towarzyszyły rabunki i grabieże. Całkowite zniszczenia zostawiły za sobą wojna trzydziestoletnia oraz wojna siedmioletnia. W trakcie wojny trzydziestoletniej Lübben przeszło spod panowania czeskiego we władanie saskie.

Lübben rozwinęło się do rangi stolicy margrabstwa Łużyce Dolne, których postępowa forma rządów – urząd główny jako najwyższa władza sądownicza i administracyjna w miejsce starego urzędu wójta – miała duże znaczenie historyczne dla rozwoju Dolnych Łużyc.

Po wojnie wyzwoleńczej i Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Lübben przeszło pod władanie Prus. Niegdyś saska stolica prowincji stała się pruską stolicą powiatu.

W ostatnich dniach II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 80%. Lübben utraciło, niegdysiejszy, romantyczny charakter małego miasteczka, również dlatego, że w latach powojennych i w czasie dominacji socjalistycznej architektury wiele starych, nietkniętych domów zostało zniszczonych, aby zrobić miejsce dla nowych budynków.

Wydarzenia przełomu politycznego z 1989 r. przyniosło miastu przemiany we wszystkich dziedzinach. Wiele nowych inicjatyw budowlanych jest wyraźnie widocznych zwłaszcza w centrum miasta.

Na niegdysiejszym parkingu i nieużytkach powstała stworzona od nowa wyspa zamkowa z parkiem, ścieżkami dla pieszych, placami do gier, nowymi kanałami, przystaniami dla łodzi oraz z turystycznym centrum miasta.

W ten sposób miejsce to stało się głównym punktem spotkań dla szukających wypoczynku turystów. Nasz gość napotka tutaj nie turystyke masową, lecz wielostronnie dobraną ofertę, która pozwala poznać Szprewald – unikalny krajobraz kulturowy w środku Europy – wraz z jego charakterystycznymi, wspaniale rozgałęzionymi kanałami.

Za swoje różnorodne obiekty tworzące infrastrukturę turystyczną i kulturową Lübben otrzymało w roku 1999 status „państwowo uznanego miejsca wypoczynku”.


nach oben