Europa / Współpraca międzynarodowa

Powiat obecnie wymienia się doświadczeniami z 17 partnerami z 12 europejskich krajów w celu stworzenia międzynarodowej sieci kontaktów w zakresie gospodarki, turystyki, oświaty i kultury.

Dobre perspektywy
Aktywnie i z myślą o przyszłości korzystamy z szans, które oferuje nam rozszerzona Europa. Mając na uwadzę nasze cele staramy się wykorzystywać europejskie doświadczenia i możliwości promocji na rzecz naszego regionu. Jako partnerzy i k00rdynatorzy w kilku narodowych i europejskich projektach przyczyniamy się do tworzenia międzynarodowego klimatu gospodarczego.

Związek Europejski Dahme-Spreewald

Porozumienie w Europie jest podstawowym fundamentem dla dobrej i pokojowej współpracy. Dlatego też Związek Europejski Dahme-Spreewald postawił sobie za zadanie wzmacnianie i dalszy rozwój europejskiej świadomości poprzez wspieranie miedzynarodowych spotkań i porozumienia.


nach oben