Wspieranie gospodarki

Powiat Dahme-Spreewald oferuje najlepsze warunki dla innowacyjnej działalności gospodarczej.
Atrakcyjne tereny przemysłowe i budowlane stoją do dyspozycji! Głównymi branżami są lotnictwo i astronautyka, logistyka, turystyka, przemysł spożywczy i obróbka metali.

Ważne impulsy dla tych branż nadają programy wspierające jak

  • Wytyczne Ministerstwa Gospodarki dla wspierania przemysłu w ramach wspólnego planu ramowego "Poprawa regionalnej struktury gospodarczej".
  • Wspieranie działalnosci inwestycyjnej w nowych krajach związkowych.
  • LEADER+, ILE jest jedną z inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej dla wzmocnienia obszarów rolniczych

Do wspierania gospodarki należy również zaliczyć wspieranie nowych przedsiębiorstw jak również udział w targach gospodarczych w kraju i za granicą.
Nasza zależna w 100% spółka-córka Stowarzyszenie Promocji Gospodarki Dahme-Spreewald z.o.o. (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH) jest partnerem do rozmów u Państwa boku. Prosimy o wykorzystanie tych doswiadczeń i kontaktów w celu rozwiązania Państwa zadań.


nach oben