Logistyka

W powiecie znajdują sie idealne warunki do lokalizacji działalności gospodarczej zarówno dla zaopatrywania regionu stołecznego jak i dla obsługi środkowo- i wschodnioeuropejskich rynków wschodzących. Największym plusem jest infrastrukrura transportowa z dwoma ważnymi, transeuropejskimi osiami komunikacyjnymi (A10, A13), ze stołecznym lotniskiem BBI i z portem Königs Wusterhausen. Logistyczną infrastrukturę uzupełniają nowoczesne miejsca lokalizacji dla przemysłu i handlu z bezpośrednimi połączeniami drogowymi i kolejowymi.


nach oben